Przepraszamy ale z uwagi na to, że (możliwie nieświadomie) używasz przestarzałej wersji przeglądarki nie możesz wyświetlić tej strony.


Zalecamy sciągnięcie i zainstalowanie innej przeglądarki szybszej i bezpieczniejszech od twojej obecnej.

PL EN
Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Przejdź do płatności” Klienci mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję określonych pól.
  2. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres info@dnaforfun.pl
  3. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas składania zamówienia w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
  2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

80-299 Gdańsk, Poland

ul. Nowy Świat 5

Telephone: +48 509 661 138

E-mail: info@dnaforfun.pl